P l a y f u l Presence

Mindfulness training voor kinderen: Wat is het ?

Tijdens de cursus krijgen de kinderen handvaten aangereikt om contact te maken met hun binnenwereld, zonder er meteen over te oordelen of door meegesleept te worden. Met moeilijke en lastige gedachten en gevoelens maar ook met mooie en ontspannen innerlijke ervaringen. Hierdoor krijgen ze meer contact met wie ze wezenlijk zijn.
Het programma bestaat uit rustige aandacht- en ontspanningsoefeningen maar ook uit dynamische oefeningen zoals actieve waarnemings-spelletjes, speelse yoga oefeningen, geleide meditaties, zang, dans en massage.
De kinderen worden zich zo op speelse manier bewust van hun lichaam, hun geest en hun unieke kwaliteiten en eigen functioneren.

Basis van deze cursus is de methode 'Aandacht werkt' van Eline Snel. Deze methode laat goede resultaten zien en is gebaseerd op de mindfulnesstraining zoals die ontwikkeld is voor volwassenen door Jon Kabat-Zinn. De kern daarvan is leren vriendelijke en bewuste, niet oordelende aandacht te geven aan alle ervaringen die zich in je en om je heen voordoen.
Het is een manier van leren leven in het nu, die kinderen weerbaar maakt en voor de rest van hun leven kan helpen om te gaan met de eisen en de druk van ons dagelijks bestaan.

Praktisch

Net als voor volwassenen duurt de training voor kinderen 8 weken. Elke week is er een les van een uur. Ik werk met kleine groepjes van maximaal 6 kinderen waardoor er voldoende aandacht is voor ieder kind.
Als ouder krijgt u na elke les een ouderbrief zodat u weet welk thema behandeld is. Ook staan er oefeningen in voor thuis die uw kind alleen of samen met u kan doen.
De kosten zijn € 225 voor de hele cursus, incl oefenmateriaal, intakegesprek, eventuele tussentijdse telefoongesprekken en eindgesprek. Voor data zie agenda

Nota Bene!
Komend najaar biedt Mindfulpresence geen kindergroep, maar een ouder-kind trainingsgroep aan. Meer informatie leest u hieronder.

Uw kind kan de mindfulness training ook individueel bij mij volgen. De oefeningen zijn dan wat meer toegesneden op wat voor uw kind op dat moment van belang is.

 

Ouder en kind training

Als je geïnteresseerd bent in een mindfulness training zowel voor jezelf als voor je kind, bestaan er verschillende mogelijkheden.
Jullie kunnen samen een individuele training volgen van 8 sessies die vnl is afgestemd op het kind maar waarbij jij als ouder extra tips en huiswerkoefeningen meekrijgt.
De kosten voor een individuele ouder met een kind zijn € 575 inclusief cursusmateriaal, intakegesprek en eventueel contact tussendoor.

Ook kunnen jullie samen aan een ouder-kind trainingsgroep deelnemen. Hierin wordt het programma gevolgd zoals boven beschreven staat, voor ouders met kinderen van 7 - 12 jaar.
Als ouder volg je dan samen met je kind het programma, zodat je samen met je kind ervaringen opdoet en oefent. Daarmee zal het programma ook thuis makkelijker een vervolg krijgen, wat het effect en leerresultaat beoogt te vergroten.
de kosten voor deze training zijn €275 per kind met ouder.
Ook hier geldt een maximum van 6 kinderen, dus maximaal 12 deelnemers.
Deze cursus vindt plaats in de Amsterdamse Indische buurt en gaat van start zodra er voldoende aanmeldingen zijn (zie agenda)

De individuele trainingen kunnen elk gewenst moment van start gaan. De data kunnen in overleg vastgesteld worden.

Voor een kennismakingsgesprek, meer informatie of om uw kind aan te melden kun je mij bellen of mailen.

 

Wat leren kinderen van mindfulness?

  • Een hoofd vol piekergedachten tot rust brengen
  • Concentreren en geen gehoor geven aan afleidingen
  • Helder en objectief en met een zekere leergierigheid kijken naar wat er in je, met je en om je heen gebeurt
  • Met emoties als verdriet, boosheid, angst en blijdschap leren omgaan
  • Goede sociale kwaliteiten ontwikkelen zoals geduld, zelfvertrouwen, aardiger zijn en meer begrip hebben voor zichzelf en anderen

 

 

certificaat